Andrésy i Maurecourt w 1786 roku

Andrésy et Maurecourt en 1786

Karta wysokiej definicji


<--