Ważny daty dla Andrésy

50 lat przed Chrystusem            Juliusz Cezar instaluje żeglugę rzeczną, w zlewie dwóch rzek Oise i Sekwany, Classis Anderitianorum. Okupacja rzymska podczas 450 lat.

500             Clovis ofiarowuje ziemie należące do Andrésy Kapitule paryskiej

780             Charlemagne gwarantuje przynależność ziem Andrésy kościołowi paryskiemu

1250     Początek budownictwa kościoła Saint-Germain d’Andrésy

1309          Philippe Piękny potwierdza przynależność kanoniczek do Andrésy

1425          Andrésy cierpi z powodu konsekwencji Wojny Stuletniej

1467          Louis XI potwierdza przynależność kapituły paryskiej na ziemiach Andrésy

1477          Pierwsze wzmianki o rodzinie Ğ de l’Isle ğ, panach z Andrésy

1670          Dzieci Louisa XIV przebywają w zamku hrabiny Ğ de Marsan ğ

1785     Louis XVI notuje w swoim dzienniku Ğ Polowanie na jelenie w Lotty ğ (Hautil)

1789          Mieszkańcy z Andrésy przedstawiają ich Zeszyt Zażaleń

1814 i 1815       Okupacja Andrésy przez Anglików i Prusaków

1875          Utworzenie pierwszej Biblioteki Miejskiej

1890          Odkrycie 402 grobowców Merowingów i Karolingów podczas prac mających na celu odwarcie kolei z Argenteuil do Mantes

1892     Otwarcie lini kolejowej z Argenteuil do Mantes

1894     Prace przy ściąganiu wody do wźytku publicznego i prywatnego

1897     Zainstalowanie latarni gazowych

1898          Halo ! Halo ! pierwsi abonameci telefoniczni

1899          Wysokość podatków : 56229,30 F

1900          Andrésy chroni 1310 mieszkańców i 203 rolników. Uregulowanie szybkości samochodów do 10 km/godz w mieście…

1903 –1911      Piękna Otero zabawia wczasowniczów brzegów Sekwany

1910     Wylew katastroficzny Sekwany (21 Marca : 24,10 m)

1913          Pierwsze zawody Ğ Polymultipliée ğ

1920 – 1939      Karczmy z wyspy Andrésy wzbogacają się na przypływie rybaków. Przybyło 150 łodzi w sobotę i niedzielę

1924          Elektryczność zastępuje lampy na olej

1931          Otwarcie warsztatych szkolnych przez Izbę Handlowę w Paryżu

1936          Otwarcie Klubu Pływackiego w Andrésy na wyspie Devant

1940          Okupacja Andrésy przez Niemców

1944          Zbombardowanie mostów na Zlewisku. Oswobodzenie Andrésy 29 Sierpnia

1949          Kościół z Andrésy zostaje zaliczony do Zabytków Historycznych

2000          Andrésy liczy 12 621 mieszkańców, dziesięć razy więcej niż na początku wieku…

<--