ANDRÉSY

roman galley

Version française, cliquez ici

Saint Exupery center

 

Prezydent : Gabriel DUPUY
34 avenue des Robaresses 78570 ANDRESY France
Tel (33) 1 39 74 91 65

E-mail :

Jean Porracchia oddaje gBos dawnemu zarzdowi miasta

« Tak, Prosz Pana, urodziBem si w 1820 roku, pod królowaniem Louisa XVIII. Mój czas zajty byB wtedy przez noBowanie urodzeD, [lubów i nauczania dzieci. Wspomnienia ? Tak, oczywi[cie… W 1892 roku, kolej zabrerzyBa moj spokojn egzystencj, przez haBas i dym. Latem 1909, widziaBem Piknego Otero, prawie nagiego, kpicego si w Sekwanie, a Julien Green spacerujcego w cieniu lipowych alej. Prosz, podczas mrozów zim 1910, Bóg tylko jeden wie jak kichaBem, majc mokre nogi. To byBo w czasie kiedy Marcel Allain pisaB w Andrésy pierwsze « Fantômas ». Nastpnie, nastaBa « Pikna Epoka » : robotnicy i mieszczuchy paryscy, « czapki z daszkiem i czapki z wio[larskie » jak mówiono, przyje|d|ali na ryby niedzielami lata i pili wino « Ginglet » w karczmach wyspy na przeciw mojej bramy. Od jakich[ trzydziestu lat, jestem na wcze[niejszej emeryturze, a co Pan my[li, zastpionej przez nowszy budynek. Ale Pan wie, w dalszym cigu pozwalam marzy niedzielnym przechodniom i nabywcom dawnych pocztówek. »

(Tekst ten byB wydrukowany przez czasopismo « Historia »).

Wa|ny daty dla Andrésy

Karta Andrésy i Maurecourt w 1786 roku